Print

Bestyrelsen

mikeFormand: Mike Sidenius.

Officiel kontaktperson i A.I.R. såvel internt som eksternt.
Indkalder til b-møder og generalforsamlinger (Dagsorden)
Udvalgsformændenes kontakt person.

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mobil 28 44 76 12

 

 

   

BoLorenzen

 Næstformand: Bo Lorenzen

Fungerende formand ved ferie og lignende.
Kontaktperson til kommunen.
Fornyelse og oprettelse af startkort.

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mobil 22 25 70 20

 

 

   

Kasserer: Flemming Nielsen. FLN SB 1162

Regnskab og budgetlægning.
Fremvisning af regnskab til b-møder.
Opkrævning af kontigent.
Nøglekort/Alarm og sikkerhed i klubben.
Ansvarlig for klubbens forsikringer.

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mobil 40 54 22 83

 

  

evaandersen

Sekretær: Eva Andersen.

Diverse sekretærsopgaver.
Laver referat til møder.

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mobil 50 72 72 98

 

 

 

 

 

Ahmad Adam Rakha

1 årig b-medlem: Ahmed Adam Rakha.

Bestyrelsesmedlem.

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

Mikkel Birch Olsen

MMA afdelingsformand: Mikkel Birch Olsen.

Formand MMA underafdeling.

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 

Selvforsvar afdelingsformand: Jesper Gravesen.

Formand Selvforsvars underafdelingen

 

 

1. Suppleant: Martin Lorenzen.

Træner

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

2. Suppleant: Vacant

 

Foreningens vedtægter kan findes her: Vedtægter for AIR Roskilde Brydeklub